เผยแพร่เมื่อ/created date: -

โล่ก๊วด

Eriobotrya bengalensis (Roxb.)Hook.f.
ตะเกราน้ำ สีเสียดน้ำ ปะองเทศ
ROSACEAE
ไม้ต้นสูง 6-10 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีแกม ขอบขนานถึงรูปไข่กลับ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายใบ เรียวแหลมหรือทู่ โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบหยักห่าง ใบแก่ ผิวเรียบเกลี้ยง ดอก สีขาวหรือสีครีม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ยาว 8-12 ซม. ขนาดดอก บานกว้าง 0.5-0.7 ซม. มีกลิ่นหอม กลีบรองดอก 5 แฉก ติดทนนาน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ปลายกลีบมน เกสรผู้ประมาณ 20 อัน ก้านเกสรเมีย 2-3 อัน รังไข่ด้านบนมีขนยาว ผล รูปรีป้อม กว้าง 1 ซม. ยาว 1.5 ซม. ด้านบนมีกลีบรองดอกติดอยู่ มี 1 เมล็ด
Tree, 6-10 m high. Leaves simple, alternate, elliptic-oblong, 10-20 cm long by 4-8 cm broad; base cuneate; apex acuminate; margin coarsely serrate, glabrous. Inflorescence panicle, 8-12 cm long. Flowers white to creamy white, 5-7 mm across; sepals 5, persistant; petals 5, obovate, apex obtuse; stamens 20; style 2-3. Fruit ovoid, up to 1.5 cm long by 1 cm broad. Seed 1.
อินเดียถึงภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ตามป่าดิบ ป่าผลัดใบ หรือป่าผลัดใบผสม ที่ระดับความสูงถึง 1,500 เมตร ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
India to Southeast Asia. In Thailand, found in evergreen, mixed deciduous and deciduous forests, at elevations up to 1,500 m. Flowering from December to February.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1817 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: