เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ดาหลาขาว

Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith
กาหลาขาว
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน สูงได้ถึง 5 เมตร ใบ เดี่ยว รูปขอบ ขนาน กว้าง 15-20 ซม. ยาวประมาณ 50 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีขาวนวล ออกเป็นช่อจากเหง้าใต้ดิน ขนาดผ่านศูนย์กลาง 10-18 ซม. ก้านช่อดอกยาวถึง 1 เมตร กลีบประดับรอบนอกแผ่บาน ปลายมน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-7.5 ซม. กลีบประดับชั้นในเรียงซ้อน กันแน่น มีขนาดลดหลั่นกัน ยาว 1-3.5 ซม. ดอกย่อย สีขาว กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นสามแฉก กลีบปากมีขอบ สีเหลือง เกสรผู้สมบูรณ์ 1 อัน ผล รูปกลม มีขนนุ่มขนาด ผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. เมล็ดมีขนาดเล็ก
เป็นพันธุ์ไม้หายาก ในประเทศไทย พบเฉพาะบริเวณป่าดิบชื้นทางภาคใต้ใกล้พรมแดน มาเลเซีย ที่ระดับความสูง 50-400 เมตร ออกดอกตลอดปี
มีดอกสวยงาม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกตูม และหน่ออ่อน รับประทานสดกับนํ้าพริก หรือหั่นเป็นชิ้น ผสมในข้าวยำ มีสรรพคุณช่วยขับลม
The flower buds and young pseudostems are eaten fresh with chilli sauces or sliced and added in khao yum (local foods in the south of Thailand), which are carminative.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

4316 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: