เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

มหาหงส์

Hedychium coronarium J. Koenig
กระทายเหิน หางหงส์ ตาห่าน เหินแก้ว เหินคำ
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน สูง 1.5-2 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับซ้อนเป็นสองแถว รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 30-50 ซม. ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน หลังใบมีขนนุ่มบางๆ ดอก สีขาวนวล ออกเป็นช่อที่บริเวณปลายยอด มีใบประดับรูปไข่ เรียงซ้อนกันแน่น ดอกบานกว้าง 10 ซม. มีกลิ่นหอม กลีบรองดอก เป็นหลอด ยาว 4 ซม. ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลีบดอกเป็นหลอด ยาว 9 ซม. ปลายแยกเป็น 3 แฉก ยาว 4 ซม. เกสรผู้เทียมรูปหลอด กว้าง 2.5 ซม. ยาว 4 ซม. กลีบปากมนกลม ปลายกลีบแยกเป็น 2 พู เกสรผู้ 1 อัน ยาวยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ผล สีน้ำตาลแดง รูปไข่เกลี้ยง
Rhizomatous herb, 1.5-2 m high. Leaves simple, distichous, oblong-lanceolate, 30-50 cm long by 4-8 cm wide, upper surface glabrous, lower sericeous. Inflorescence terminal thyrse, on leafy shoot; bracts ovate, densely contacted and imbricate. Flowers white, fragrant, ca 10 cm broad; calyx 3, tubular, ca. 4 cm long; corolla 3, tube ca. 9 cm long, lobes linear, ca4 cm long; staminodes landceolate, ca 4 cm long by 2.5 cm wide; labellum suborbicular, 2 lobed; stamen 1, exserted. Fruit capsule, red-brown, ovoid, glabrous.
อินเดียถึงอินโดนีเซีย ประเทศไทยพบขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ตามที่โล่งที่มีน้ำขังและพบมาก ทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
India to Indonesia. In Thailand, found in large groups on open marshy ground especially in the north. Flowering from June to August.
เหง้า รักษาอาการปวดศีรษะ อาการปวดเมื่อย ใช้รับประทาน หน่ออ่อน ใช้รับประทาน ช่อดอกใชประดับผม เพราะกลิ่นหอมทำใหกระชุ่มกระชวยและใช้ในพิธีกรรมตามความเชื่อ
Widely cultivated as ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

3446 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: