เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตาเหินหลวง

Hedychium stenopetalum Lodd.
-
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 1.5-2.5 เมตร ใบ เดี่ยว รูปขอบขนาน กว้าง 8-10 ซม. ยาว 35-50 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบด้านล่างมีขนนุ่ม ดอก สีขาว ออกเป็นช่อตั้งจากปลายยอด ยาว 30-40 ซม. แกนช่อดอกมีขน ใบประดับรูปขอบขนาน ยาว 2.5-4.5 ซม. ใบประดับย่อยม้วนรอบดอก รูปขอบขนาน กลีบรองดอก เชื่อมเป็นหลอด ยาว 4.7 ซม. มีขนแน่น ปลายแยก 3 แฉก กลีบดอก เป็นหลอด ยาว 5.5 ซม. ปลายแยกเป็นแฉกรูปแถบ ยาว 5 ซม. กลีบปากแผ่รูปไข่กลับ กว้าง 2 ซม. ยาว 2.5 ซม. มีก้าน ปลายกลีบเว้าเป็นแฉกลึก ก้านเกสรผู้ ยาว 7 ซม. อับเรณู ยาว 1 ซม. รังไข่ มีขนสีน้ำตาลแน่น
Rhizomatous herb, 1.5-2.5 m high. Leaves simple, distichous, oblong, 35-50 cm long by 8-10 cm wide, pubescent on lower surface; apex sharply acuminate. Inflorescence terminal thyrse, on leafy shoot, 30-40 cm long; rachis hairy; bracts oblong, 2.5-4.5 cm long; bracteoles oblong, folded. Flowers white; calyx 3, tube 4.5-4.7 cm long, densely hairy; corolla tube 5-5.5 cm long, lobes 5 cm long; labellum obovate, clawed, deeply divided, 2.5 cm long; filament 7 cm long; anther 1 cm long; ovary densely brownish hairy.
อินเดีย และภูมิภาคอินโดจีน ประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 300-1,200 เมตร ตามริมลำธารและป่าดงดิบ
India to Indochina. In Thailand, found in northern and northeastern regions, along streams and in evergreen forests, at elevations of 300-1,200 m.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2082 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
2 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
3 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
4 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
5 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
6 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
7 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
8 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
9 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
10 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
11 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
12 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
13 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
14 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
15 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
16 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
17 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
18 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
19 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
20 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
21 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
22 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
23 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
24 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
25 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
26 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
27 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
28 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
29 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
30 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
31 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
32 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
33 Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
34 Hedychium stenopetalum Lodd. Hong hoen luang ZINGIBERACEAE
35 Hedychium stenopetalum Lodd. Ka (ก๊า) ZINGIBERACEAE
36 Hedychium stenopetalum Lodd. Mahaa hong ZINGIBERACEAE
37 Hedychium stenopetalum Lodd. Ta hoen luang ZINGIBERACEAE
38 Hedychium stenopetalum Lodd. Ta hoen luang ZINGIBERACEAE
39 Hedychium stenopetalum Lodd. Ta Hoen Luang, ZINGIBERACEAE
40 Hedychium stenopetalum Lodd. Ta hoen luenag ZINGIBERACEAE
41 Hedychium stenopetalum Lodd. Ta Hoen Whai ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: