เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตาเหิน

Hedychium villosum Wall.
-
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูงประมาณ 1 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานหรือแกมรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 18-30 ซม. ปลายใบเรียว แหลมยาว โคนใบรูปลิ่ม ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีขาว ออกเป็นช่อ ที่ปลายยอด ยาว 10-14 ซม. แกนช่อดอกมีขนนุ่ม ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบรองดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาว 2 ซม. กลีบดอกเป็นหลอดแคบ ยาว 3.5-4 ซม. มีขน ปลายกลีบแยกเป็นริ้ว รูปหอกกลับ กลีบปากสีขาว แยกเป็น 2 แฉกลึก รูปขอบขนาน แกมรูปไข่กลับ ปลายมนกลม ก้านเกสรผู้ ยื่นตรงพ้นกลีบดอก ยาว 5-5.5 ซม. อับเรณู รูปหัวลูกศร รังไข่ มีขนแน่น มีไข่อ่อนจำนวนมาก
Rhizomatous herb, ca 1 m high. Leaves simple, distichous, oblong-elliptic, 18-30 cm long by 3-5 cm wide, glabrous on both surfaces; base cuneate; apex sharply acuminate. Inflorescence terminal thyrse, on leafy shoot, 10-14 cm long, many flowered; rachis pubescent. Flowers white; calyx tube 2 cm long; corolla tube 3.5-4 cm long, hairy lobes oblanceolate; labellum obovate-oblong, clawed, deeply 2 lobed, rounded at apex; filament exserted, 5-5.5 cm long; ovary densely hairy; ovules many.
อินเดีย จีนตอนใต้ เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพืชอิงอาศัยบนไม้อื่น บนหินหรือดินที่ชุ่มชื้น ที่ระดับความสูง 900-1,300 เมตร ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม
India, Southern China to Southeast Asia. Epiphytic, lithophytic or terrestrial on moist ground at elevations of 900-1,300 m. Flowering from April to July.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1875 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: