เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ส้มสันดาน

Hibiscus hispidissimus Griff.
-
MALVACEAE
ไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 1 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีขน หนามแหลม ใบ เดี่ยว รูปไข่แกมรูปหอก กว้าง 3-5 ซม. ยาว 4-6 ซม. แผ่นใบเว้าลึก 3-5 พู ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก ผิวใบมีขน สากคาย ดอก สีเหลือง ออกเดี่ยวตามซอกใบ ดอกบานกว้าง 3-4 ซม. ริ้วประดับ 10 กลีบ ตรงกลางกลีบมีรยางค์เป็นเส้นตั้งขึ้น กลีบรอง ดอก 5 กลีบ รูปหอกแคบ กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ปลายกลีบ มนกลม โคนกลีบเชื่อมกัน ใจกลางดอกเป็นแต้มสีแดงเข้ม เกสรผู้ จำนวนมาก ปลายเกสรเมียแยกเป็น 5 แฉก ผล รูปกระสวย เมื่อแก่ แล้วแตกตามยาว เมล็ดรูปไตขนาดเล็ก มีหลายเมล็ด
Undershrub, up to 1 m high; twigs with erect prickles. Leaves simple, alternate, deeply 3-5 lobes, ovate-lanceolate, 4-6 cm long by 3-5 cm wide, hispid on lower surface; margin dentate. Inflorescence axillary, solitary. Flowers yellow, 3-4 cm across; epicalyx 10; calyx 5, narrowly lanceolate; corolla 5, obovate, adnate at base, dark red blotch at center; stamens numerous, united as a column; stigmas 5. Fruit loculicidal capsule, spindle shaped. Seeds reniform, small, many.
พบบริเวณเขตร้อนของทวีป เอเชียและแอฟริกา ประเทศไทยพบตามพื้นที่เปิดโล่งหรือชายป่า ผลัดใบ ที่ระดับความสูง 100-600 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
Africa and tropical Asia. In Thailand, found in open areas and along the edges of deciduous forests at elevations of 100-600 m. Flowering from February to April.
รากต้มน้ำ ทำเป็นเครื่องดื่มแก้ร้อนใน
Decoction from root is used for antipyretic.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2549 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: