เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เทียนภูคา

Impatiens claviger Hook.f.
-
BALSAMINACEAE
ไม้ล้มลุก อวบน้ำ สูง 40-70 ซม. ต้นเกลี้ยง เปราะหักง่าย ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมหอกกลับ กว้าง 3-7.5 ซม. ยาว 5-18 ซม. ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ดอก สีขาว ออกเป็นช่อจากซอกใบ ดอกย่อยบานเต็มที่กว้าง 2 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ กลีบล่างเชื่อมเป็นรูปถุง ส่วนฐานยื่นโค้งลงเล็กน้อย กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบล่างมีแต้มลายสีแดง ปนเหลือง ผล รูปทรงกระบอก ผิวเกลี้ยง เมื่อแก่แล้วแตก
Succulent perennial herb, 40-70 cm high; stem glabrous. Leaves simple, alternate, ovate-elliptic, 5-18 cm long by 3-7.5 cm wide, glabrous on both surfaces; margin remotely crenate. Inflorescence axillary, racemes. Flowers white, ca 2 cm across; calyx 5, posterior sepal saccate, with incurved spurred; corolla 5, with red-yellow stripes. Fruit capsule, cylindrical, glabrous, explosive when release the seeds.
อินเดียถึงภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบตามป่าดิบเขา ที่ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ และดอยภูคา จ.น่าน ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
India to Indochina. In Thailand, found in hill evergreen forests at Doi Chiang Dao, Chiang Mai and Doi Phu Kha, Nan. Flowering from March to April.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1467 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: