เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เทียนคำ

Impatiens longiloba Craib
เทียนเหลืองอินทนนท์
BALSAMINACEAE
ไม้พุ่มล้มลุก สูง 30-50 ซม. ใบ เดี่ยว รูปขอบขนานแกมรี ปลายเรียวแหลม โคนใบสอบ กว้าง 1.2-5 ซม. ยาว 3-11 ซม. ขอบใบจัก ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อ 2-4 ดอก ไม่มีใบประดับ ดอกบานขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-5 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ แยกจากกัน 2 กลีบนอกรูปไข่ 2 กลีบในมีขนาดเล็ก อีกกลีบเชื่อม เป็นเดือย ยาวประมาณ 3 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ ไม่สมมาตร กลีบบนสุด รูปไข่ ขนาด 8-13 มม. อีก 4 กลีบ เชื่อมกันเป็น 2 คู่ คู่บนรูปใบหอกกว้าง คู่ล่างรูปกึ่งขอบขนานยาว 1-1.5 ซม. ผล แก่แล้วแตก รูปแถบ มี 5 พู เมล็ดกลม ขนาด 3 มม.
Succulent herb, 30-50 cm high. Leaves simple, alternate, oblong-elliptic, 3-11 cm long by 1.2-5 cm wide; margin spinulose-crenate. Inflorescence axillary, racemes, 2-4 flowered. Flowers yellow, 3-5 cm long by 1.5-2 cm wide; calyx 5, the 2 outer anterior sepals ovate, 2 inner ones subulate, posterior sepal saccate with attenuate spurred ca 3 cm long; corolla 5, unequal. Fruit capsule, cylindrical, explosive; when release the seeds. Seeds globose, ca 3 mm in diam.
พืชเฉพาะถิ่นทางภาคเหนือ ของไทย พบบนภูเขาหินแกรนิต ที่ระดับความสูงมากกว่า 2,000 เมตร ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
Endemic to northern Thailand, in hill evergreen forest at elevations above 2,000 m. Flowering and fruiting from September to November.
มีดอกสวยงามและมีศักยภาพ ในการพัฒนา เป็นไม้ประดับ
Beautiful flower, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3305 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: