เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จิงจ้อแดง

Ipomoea hederifolia L.
-
CONVOLVULACEAE
ไม้ล้มลุก อายุปีเดียว ลำต้นเลื้อยพัน ใบ เดี่ยว รูปไข่ กว้าง 3-7.5 ซม. ยาว 3-9 ซม. ขอบใบหยักเว้า คล้ายเป็น 3 พู โคนใบรูปหัวใจ ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีแดงสด ออกเป็นช่อที่ซอกใบหรือปลายยอด ยาว 10-35 ซม. ดอกย่อยบานกว้างถึง 2.5 ซม. มีใบประดับขนาดเล็ก รูปสามเหลี่ยมแคบๆ กลีบรองดอกโคนติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ตอนปลายแผ่กว้าง เกสรผู้ 5 อัน ติดกับหลอดกลีบดอกด้านใน ทั้งเกสรผู้และเกสรเมียยาวยื่นพ้น กลีบดอก ผล ค่อนข้างกลม สีน้ำตาล ขนาด 6 มม. เมล็ด มี 4 เมล็ด
Annual twining herb. Leaves simple, ovate, slightly 3 lobed, 3-9 cm long by 3-7.5 cm wide, glabrous on both surfaces; base cordate. Inflorescence axillary and terminal panicle, 10-35 cm long. Flowers bright red, up to 2.5 cm across; bracteole small, narrowly triangular; calyx united at base; corolla salverform; stamens 5, adnate to the corolla tube, exserted; style exserted. Fruit subglobose, brown ca 6 mm. Seeds 4.
พบทั่วไปในเขตร้อน ขึ้นปะปน กับวัชพืชหรือเลื้อยพันไม้อื่นตามป่าโปร่ง ที่ระดับความสูงถึง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
Widely distributed in tropical regions, in open scrub and forests, up to elevations of 1,200 m. Flowering from October to February.
สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ ให้ดอก ที่สวยงาม
Beautiful flower, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

37066 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
2 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
3 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
4 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
5 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
6 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
7 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
8 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
9 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
10 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
11 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
12 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
13 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
14 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
15 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
16 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
17 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
18 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
19 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
20 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
21 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
22 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
23 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
24 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
25 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
26 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
27 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
28 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
29 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
30 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
31 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
32 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
33 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
34 Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
35 Ipomoea hederifolia L. Ching cho daeng CONVOLVULACEAE
36 Ipomoea hederifolia L. Mgat Lay CONVOLVULACEAE
37 Ipomoea hederifolia L. จิ้งจ้อแดง, เครือตี่แต้ CONVOLVULACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: