เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าน้ำดับไฟ

Lindenbergia philippensis (Cham.)Benth.
หญ้าดับไฟ บัวฮาผา
SCROPHULARIACEAE
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 0.5-1 เมตร ใบ เดี่ยว ออกตรง กันข้าม รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 1-3.5 ซม. ยาว 2-8 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบด้านบนมีขนประปราย ดอก สีเหลืองออกเป็น ช่อตั้งจากปลายกิ่ง ก้านช่อดอกมีขนนุ่ม กลีบรองดอกเชื่อมกันที่ฐาน รูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกยาว 12-15 มม. ด้านนอกมีขน ปลายแยกเป็น 2 ปาก กลีบบนปากแยกเป็น 2 แฉก รูปหอก กลีบล่าง ปากโค้งงุ้มขอบแยก เป็น 3 แฉกมน ขนาด ยาวกว่ากลีบปากบน ผล รูปไข่ป้อม กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 4-5 มม. เมล็ดขนาดเล็กมาก รูปขอบขนาน
Perennail herb, 0.5-1 m high. Leaves simple, opposite, ovate to oblong, 2-8 cm long by 1-3.5 cm wide, sparsely hirsute on upper surface; base attenuate-cuneate; apex acute to acuminate. Inflorescence terminal spike-like racemes; rachis villous. Flowers yellow; calyx 5, campanulate, with lanceolate acuminate lobes; corolla 5, bilabiate, 12-15 mm long, pilose outside, upper lip bilobed with lanceolate acuminate apex, lower lip 3 lobed with ovate apex and much longer than the upper. Fruit loculicidally bivalve capsule, broadly ovoid, 2.5-4 mm. Seeds oblong, very small.
อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฟิลิปปินส์ ประเทศไทยพบเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ตามริมทางหรือพื้นที่รกร้าง ที่ระดับความสูงได้ถึง 800 เมตร
India, Southeast Asia to the Philippines. In Thailand, found nearly throughout the country except in the south, along roadsides and exposed areas, up to an elevations of 800 m.
ทั้งต้นตำผสมเหล้าพอกรักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบ่มฝี
The whole plant, ground and mixed with 28% alcohol is used to lessen the pain of burns and wounds and as an anti-inflammatory.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2632494 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: