เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เถามะอึก

Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f.
ฉะอึก มะอึก
CONVOLVULACEAE
ไม้เถาเนื้ออ่อน ใบ เดี่ยว รูปไข่ กว้าง 1.5-3.5 ซม. ยาว 2.5-6 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจ ขอบใบหยักเว้าตื้นเป็น 3 พู ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อกระจุก ดอกย่อยบานเต็มที่กว้าง ประมาณ 1 ซม. กลีบรองดอกรูปไข่ มี 5 กลีบ กลีบดอกเชื่อม เป็นรูปแตร ปลายแยก 5 แฉก ผล รูปทรงกลม มี 4 พู เมล็ดมีขน
Herbaceous twiner. Leaves simple, ovate, 2.5-6 cm long by 1.5-3.5 cm wide; base cordate; apex acute and mucronulate; margin broadly 3 lobed. Inflorescence axillary, dichasium or monochasium. Flowers yellow, ca 1 cm across; calyx 5, ovate; corolla 5, campanulate. Fruit capsule, globose, 4 angled. Seeds hairy.
เขตร้อนของทวีปเอเชียและ ทวีปแอฟริกา ในประเทศไทยพบได้ทั่วไป ออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์
Africa to tropical Asia. In Thailand, common throughout the country. Flowering from December to February.
ใบ ตำกับขมิ้นเป็นยาพอกลดการอักเสบ แผลและบ่มฝี ดอกมีความสวยงาม นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
Leaves ground and mixed with turmeric for cure of wounds and as an anti-inflammatory. Beautiful flowers popularly cultivated as ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

1960 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
2 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
3 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
4 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
5 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
6 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
7 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
8 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
9 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
10 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
11 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
12 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
13 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
14 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
15 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
16 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
17 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
18 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
19 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
20 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
21 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
22 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
23 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
24 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
25 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. Chiang cho daeng CONVOLVULACEAE
26 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. Chingcho daeng CONVOLVULACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: