เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะบ้าลาย

Mucuna interrupta Gagnap.
หมามุ้ย เครือบ้าลาย
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาว 5-15 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบ มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่แกมรี กว้าง 4-9 ซม. ยาว 9-16 ซม. ดอก สีเหลืองนวล แกมเขียวอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกห้อยลงตามซอกใบ ยาว 10-14 ซม. ดอกย่อยรูปดอกถั่ว ยาวประมาณ 4 ซม. กลีบรองดอกรูปถ้วยปากกว้าง ผิวด้านนอกมีขนคลุม กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนตั้ง ขนาดเล็กสุด รูปไข่แกมรี ปลายมนกลม กลีบข้างรูปขอบขนาน กลีบคู่ล่างเชื่อมกันเป็นรูปท้องเรือ ส่วนปลายโค้งขึ้น เป็นจงอยเล็กน้อย เกสรผู้ยื่นยาวมี 10 อัน ผล เป็นฝักค่อนข้างแบน มีขนสีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น รูปกลมรี แกมขอบขนาน ผิวขรุขระ เป็นลายเส้นหยาบ เมล็ดรูปกลมแบน คล้ายกระดุม มีประสีน้ำตาล มี 2-3 เมล็ด
Woody climber, 5-15 m long. Leaves trifoliate; leaflets ovate to ovate-elliptic, 9-16 cm long by 4-9 cm wide. Inflorescence axillary panicle, 10-14 cm long, pendulous. Flowers pale greenish-creamy yellow, pea-shaped, ca 4 cm long; calyx broad cup-shaped, adpressed pubescent; corolla 5, standard small, ovate-elliptic with obtuse apex, wings oblong, keel curved upward with slightly beak; stamens 10. Pod flattened, suborbicular-elliptic to broad oblong, brownish pubescent, irritant bristles, undulate-lamellate. Seeds 2-3, reniform-discoid, brown.
พบกระจายในอินโดจีน และในประเทศไทยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกตามป่าดิบ ที่ระดับความสูง 75-800 เมตร
Thailand and Indochina. In Thailand, scattered in the northern and eastern parts, along the edges of evergreen forests, at an elevations of 75-800 m.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

133578 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: