เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พวงโกเมน

Mucuna warburgii Lauterb. & K. Schum.
-
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้เถา เนื้อแข็ง ใบ เป็นใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่ กว้าง 2.5 ซม. ยาวประมาณ 5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอก สีส้มแดง ออกเป็นช่อใหญ่ห้อยลงตามซอกใบและปลายกิ่งยาวประมาณ 35 ซม. ดอกย่อยรูปดอกถั่ว ขนาด 6-8 ซม. กลีบรองดอก เป็นรูปถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ ไม่สมมาตร กลีบบนแผ่ตั้ง กลีบข้าง รูปขอบขนาน กลีบคู่ล่างเชื่อมกันเป็นรูปท้องเรือ ปลายกลีบ งอนแหลมโค้งขึ้น เกสรผู้ 10 อัน ก้านเกสรเชื่อมกัน 9 อัน อีก 1 อันเป็นอิสระ ผล เป็นฝัก ยาวประมาณ 15 ซม. ผลแก่แล้วแตก เมล็ดประมาณ 12 เมล็ด
Woody climber. Leaves trifoliate; leaflets ovate, ca 5 cm long by 2.5 cm wide, glabrous; base rounded; apex acute. Inflorescence axillary panicle, up to 35 cm long, pendulous. Flowers bright orange-red, pea-shaped, 6-8 cm long; calyx cup-shaped; corolla 5, unequal, standard upright, wings oblong, keel curved with sharp apex; stamens 10, diadelphous, 9 united and 1 free. Pod dehiscent along the sutures, ca 15 cm long. Seeds about 12.
มีถิ่นกำเนิดบริเวณเกาะ ปาปัวนิวกีนี นำมาปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เจริญเติบโตได้ดี ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
Native to Papua New Guinea. The plant is able to grow well at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand. Flowering from February to April.
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
Beautiful flowers, widely cultivated as ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2760 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: