เผยแพร่เมื่อ/created date: -

วิรุญจำบัง

Neohymenopogon parasiticus (Wall.)Bennet
โพอาศัย โพวาไหสยี
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูงประมาณ 1 เมตร ใบ เดี่ยวออกตรงข้าม เป็นคู่ รูปไข่ถึงรูปไข่แกมรี กว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-8 ซม. ปลายใบแหลม ด้านล่างเห็นเส้นใบชัดเจน ดอกสีขาวออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 5-10 ซม. แต่ละช่อดอกย่อย มีใบประดับสีขาวหรือสีขาวแกม ชมพูอ่อนรองรับ รูปรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 5 ซม. กลีบรองดอก เชื่อมกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 10-15 มม. ปลายแยก 5 กลีบ ด้านนอก มีขนนุ่ม กลีบดอกเป็นหลอด ยาว 2.8-4 ซม. ส่วนปลายแผ่ เป็น 5 กลีบ รูปไข่ ด้านในมีขนนุ่ม เกสรผู้ 5 อัน ก้านชูสั้น อยู่บริเวณ ปากหลอดกลีบดอก ก้านเกสรเมียยาว ปลายแยกเป็น 2 แฉก ผล ยาวประมาณ 2 ซม. เมื่อแก่ แล้วแตก มีขนปกคลุม
Epiphytic, often shrub, ca 1 m high. Leaves simple, opposite, ovate to ovate-elliptic, 5-8 cm long by 2-4 cm wide; apex acute to acuminate; veins distinct on lower surface. Inflorescence in loose terminal trichotomous corymb, 5-10 cm long; subtended by white or pale pinkish bracts, elliptic, ca 5 cm long by 1.5-2 cm wide. Flowers white; calyx 5, united at base, 10-15 mm long, puberulous outside; corolla 5, salverform, tube 2.8-4 cm long, lobes ovate, villous inside; stamens 5; filament short, style long; stigma bilobed. Fruit capsule, ca 2 cm long, dehiscent.
พบในตอนเหนือของประเทศ อินเดีย จีนตอนใต้ ประเทศไทยพบตามภูเขาสูงทางภาคเหนือ อาศัยอยู่บนคาคบไม้หรือก้อนหิน ออกดอกช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม
Northern India to Southern China. In Thailand, found along the high mountains in the north, on branches of tree or among rocks. Flowering from September to December.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1483 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: