เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ดาวกระจายน้อย

Pentanema indicum (L.)Ling
-
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ไม้ล้มลุก ลำต้นตรง สูง 0.8-1.5 เมตร ใบ เดี่ยว รูปแถบแกม ขอบขนาน กว้าง 4-22 มม. ยาว 10-70 มม. ผิวใบทั้งสองด้าน มีขนสากคายปกคลุม ก้านใบสั้นมาก ปลายใบแหลม โคนใบเว้า คล้ายรูปหัวใจ ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อที่ซอกใบ หรือ ปลายยอด ยาว 7-20 ซม. ดอกบานขนาด 1-1.5 ซม. กลีบรองดอกรูปเรียวยาว ปลายแหลม ขนาด 3-5 มม. กลีบดอกมี 2 แบบ ส่วนที่เรียงอยู่วงนอก รูปขอบขนาน ปลายกลีบเป็นแฉกสั้นๆ ยาว 5-8 มม. ส่วนตรงกลาง อัดกันแน่น รูปทรงกระบอก ยาว 3-5 มม. ผล เป็นผลแห้ง รูปทรงกระบอก ยาว 1 มม. และมีขนสีขาวตรงปลาย ยาว 4 มม.
Erect herb, 0.8-1.5 m high. Leaves simple, linear-oblong, 10-70 mm long by 4-22 mm wide, scabrous on both surfaces; base auriculate-cordate; apex acute to acuminate; petiole very short. Inflorescence axillary and terminal paniculate heads, 7-20 cm long; capitulum orbicular in outline, 1-1.5 cm across; bracteoles 3-5 mm long. Flowers yellow, 2 types; ray flowers in outer whorl, ligulate, disk flowers in inner whorl; tubular, condensed. 3-5 mm long. Fruit achene, cylindrical, ca 1 mm long, with white pappus, ca 4 mm long.
อินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบทั่วไปตามป่าเต็งรังทางภาคเหนือ ออกดอก ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
India to Southeast Asia. In Thailand, commonly found in deciduous dipterocarp forests in the north. Flowering from December to February.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2040 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: