เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จ๊าฮ่อม

Peristrophe lanceolaria (Roxb.)Nees
หว้าชะอำ กระดองเต่าหัก
ACANTHACEAE
ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1.5 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ามกัน รูปหอก กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 8-14 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ดอก สีชมพูหรืออมม่วง ออกเป็นช่อจากซอกใบหรือปลายยอด ดอกย่อยบานเต็มที่ กว้าง 2.5-3.5 ซม. กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมกัน ปลายกลีบแยก เป็นสองปาก เกสรผู้ 2 อัน ผล เป็นฝักรูปกระสวย ยาวประมาณ 1.5 ซม. แก่แล้วแตก เมล็ดขนาดเล็ก รูปไข่แบน
Perennial herb, up to 1.5 m high. Leaves simple, opposite, lanceolate, 8-14 cm long by 2.5-6 cm wide; base cuneate; apex acuminate. Inflorescence axillary and terminal raceme. Flowers pink to purplish-pink, 2.5-3.5 cm across; calyx 5, united at base; corolla bilabiate; stamens 2. Fruit capsule, spindle shaped, ca 1.5 cm long, dehiscent. Seeds small, depressed ovoid.
อินเดีย เมียนม่าห์ ประเทศไทย พบบริเวณภาคเหนือ ตามชายป่าดิบและที่ชื้น ออกดอกช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
India and Myanmar. In Thailand, found in the northern region by the edge of evergreen forests and moist areas. Flowering from November to February.
ราก ฝนกับเหล้า ใช้ป้ายลิ้น แก้ซางเด็ก ดอกมีความสวยงาม ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
The root ground with 28% alcohol is used for tongue-paste and treatment of chronic gastro-intestinal ailments in children. Beautiful flowers popularly cultivated as ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

4801 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: