เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กะเลียว

Polygonatum kingianum Coll. & Hemsl.
-
LILIACEAE
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นใต้ดิน สูง 2-4 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบข้อ จำนวน 2-6 ใบ รูปหอกแคบหรือขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. โคนใบสอบปลายใบเรียวแหลม และม้วนงอ ขอบใบเรียบ เส้นใบขนาน แตกจากโคนใบ 3 เส้น ไม่มีก้านใบ ดอก สีชมพูหรือม่วงแดง ปลายกลีบสีเขียว ออกเป็นช่อ ห้อยคล้ายร่มบริเวณซอกใบ กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยก เป็น 6 กลีบ ยาว 1-1.5 ซม. เกสรผู้ 6 อัน อยู่ภายในหลอดดอก เกสรเมีย 1 อัน ผล เป็นผลสด ผลแก่สีเขียว ค่อนข้างกลม ขนาด 10-15 ซม. มี 2-4 พู แต่ละพูมี 2 เมล็ด
Erect perennial rhizomatous herb, 2-4 m high. Leaves simple, 2-6 verticillate, linear-lanceolate to oblong, 10-15 cm long by 1-1.5 cm wide; apex acuminate with modified tendril-like tip; margin entire; 3 nerves from the base; petiole absent. Inflorescence axillary, fasciculate. Flowers pink or purplish-red with green tip; perianth 6, tubular, 1-1.5 cm long; stamens 6, included; style 1. Fruit berry, green, subglobose, 10-15 cm, 2-4 lobed. Seeds 2 in each locule.
เมียนม่าห์ จีนตอนใต้ ลาว และเวียดนาม ประเทศไทยพบทางภาคเหนือบริเวณป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,000-1,500 เมตร ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ติดผลช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน
Mainland Southeast Asia. In Thailand, found in hill evergreen forests in the north, at elevations of 1,000-1,500 m. Flowering from May to June. Fruiting from July to November.
ดอกสวยงาม สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้
Beautiful flowers, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2294 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: