เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ลูกพรวนหมา

Pycnospora lutescens (Poir.)Schindl.
-
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่กลับ กว้าง 0.7-1.8 ซม. ยาว 1-2.5 ซม. ปลายใบมน ฐานใบทู่หรือเว้ารูปหัวใจ ดอก สีม่วงแกมชมพู ออกเป็นช่อ จากปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 10 ซม. ดอกย่อยรูปดอกถั่ว ขนาดบาน ยาว 0.7 ซม. กลีบรองดอกปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนแผ่กว้างเกือบกลม มีหยักเว้าเล้กน้อย เกสรผู้ 10 อัน รังไข่มีขนปกคลุม ผล เป็นฝักรูปรี กว้าง 0.6 ซม. ยาว 1.3 ซม. มีขนสั้นปกคลุม แก่แล้วแตกด้านข้าง เมล็ด มีขนาดเล็ก 8-10 เมล็ด
Erect herb, up to 1 m high. Leaves trifoliate; leaflets obovate, 1-2.5 cm long, 0.7-1.8 cm wide; base obtuse or cordate; apex rounded. Inflorescence terminal raceme, up to 10 cm long. Flowers pink-purple, pea-shaped, ca 0.7 cm long; calyx 5, campanulate; corolla 5, standard broad, suborbicular with slightly emarginated at apex; stamens 10; ovary hairy. Pod inflated, ellipsoid, ca 1.3 cm long by 0.6 cm wide, pubescent, dehiscing along the sutures. Seeds 8-10, small.
เขตร้อนของทวีปแอฟริกา อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนิวกินี พบขึ้นตามทุ่งหญ้าและที่ เปิดโล่งของป่าผลัดใบ ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
Tropical Africa, India, Southeast Asia and New Guinea, in grasslands and open deciduous forests. Flowering from October to November.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1531 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: