เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ขะย่อมหลวง

Rauvolfis cambodiana Pierre ex Pitard
ขะย่อมตีนหมา ระย่อม
APOCYNACEAE
ไม้พุ่มสูงถึง 2 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบ เดี่ยว ติดเวียน รอบข้อ ข้อละ 3 ใบ รูปรีแคบหรือหอกกลับ กว้าง 4-9 ซม. ยาว 12-29 ซม. ปลายและโคนใบแหลม ดอก สีขาว ออกเป็นช่อ ยาว 5-10 ซม. กลีบรองดอกรูประฆัง ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอดสีม่วงแดง เกสรผู้ 5 อัน ติดอยู่ด้านใน หลอดดอก ผล เป็นผลสดสีเหลือง รูปไข่ ออกเป็นคู่แต่ไม่ติดกัน ภายในมีเมล็ดเดียว
พบในเวียดนาม และ กัมพูชา ประเทศไทยพบขึ้นตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ที่ระดับความสูงถึง 800 เมตร ออกดอกและติดผล ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
รากมีสารแอลคาลอยด์หลายชนิด ใช้แก้ไข้ และบำรุงประสาท

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1555 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: