เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฉวียนฟ้า

Rhychoglossum obliquum bl.
-
GESNERIACEAE
ไม้ล้มลุกอวบน้ำ สูงได้ถึง 70 ซม. ใบ เดี่ยว รูปไข่ กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 4.5-10 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบไม่สมมาตร ผิวใบด้านบนมีขน ดอก สีฟ้าแกมม่วง ออกเป็นช่อจากซอกใบ หรือปลายยอด ยาวได้ถึง 20 ซม. ดอกย่อยขนาดบานกว้างถึง 1.5 ซม. เรียงติดระนาบเดียวบนก้านช่อดอก กลีบรองดอกเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก มีขน กลีบดอกเชื่อมเป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็น 2 ปาก กลีบปากด้านล่างแผ่กว้างและยาวกว่าด้านบน กลางกลีบมีแต้มสีเหลือง เกสรผู้ 2 อัน ผล รูปไข่ป้อม ขนาด 0.5 ซม. ถูกห่อหุ้มด้วยกลีบรองดอก เมล็ดขนาดเล็กมีจำนวนมาก
Succulent perennial herb, up to 70 cm high. Leaves simple, ovate, 4.5-10 cm long by 2.5-6 cm wide, upper surface hairy; base oblique; apex acuminate. Inflorescence axillary and terminal raceme, up to 20 cm. Flowers violet-blue, up to 1.5 cm in diameter; calyx 5, tubular, hairy; corolla bilabiate, the lower lobes with yellow patch at the middle, broader and longer than the upper ones; stamens 2. Fruit broadly ovoid, ca 0.5 cm long, calyx persistent and enclosed. Seeds small, numerous.
อินเดีย ศรีลังกา จีนถึงเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ พบขึ้นบนภูเขาหินปูน ที่ระดับความสูง 600-2,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
India, Sri Lanka, China to Southeast Asia, on limestone mountains at elevations of 600-2,000 m. Flowering from October to December.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1595 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: