เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะแล่งหอม'ไก๋

Rothmannia sootepensis (Craib)Bremek.
-
RUBIACEAE
ไม้ต้น สูงถึง 10 เมตร ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม ตรงข้อมัก มี 3 ใบ รูปรีถึงขอบขนาน กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 10-12 ซม. ปลายใบแหลม ดอก สีขาว ออกเป็นช่อ 1-3 ดอก ดอกย่อยบานเต็มที่ กว้างถึง 6 ซม. กลีบรองดอกสีเขียว เป็นหลอด ยาว 1.5 ซม. ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก โคนเชื่อมกัน เป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ โคนกลีบด้านใน มีประ สีม่วงแดง เกสรผู้ 5 อัน ผล เป็นผลเดี่ยว สีเขียว รูปกลมรี ผิวมัน ขนาด 2.5-3.3 ซม. ปลายผลมีกลีบรองดอก ติดอยู่ เมล็ดกลมแบน จำนวนมาก
Tree, up to 10 m high. Leaves simple, opposite or 3-verticillate, elliptic to oblong, 10-12 cm long by 3.5-5 cm wide; apex acute. Inflorescence solitary, with 1-3 flowers emerges from the upper-most axils. Flowers white, up to 6 cm wide; calyx 5, tubular, ca 1.5 cm long; corolla 5, salverform, purplish-red blotch at the throat; stamens 5, exserted. Fruit solitary, broad ellipsoid, green, shinny, 2.5-3.3 cm in diameter, calyx persistent. Seeds flat, many.
พืชถิ่นเดียวของไทย พบครั้งแรกที่ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ตามป่าผลัดใบและ ป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงถึง 1,000 เมตร ออกดอกและติดผล ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
Endemic to Thailand, first collected from Doi Suthep, Chiang Mai, In deciduous and dry evergreen forests up to elevations of 1,000 m. Flowering and fruiting from February to May.
ให้ดอกสวยงามและกลิ่นหอมเย็น นิยมปลูก เป็นไม้ดอกไม้ประดับ
Beautiful trees with fragrant flowers, widely cultivated as ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

5576 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: