เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

โสกเหลือง

Saraca thaipingensis cantley ex Prain
อโศกเหลือง อโศกใหญ่ ศรียะลา
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 4-8 คู่ รูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3-9 ซม. ยาว 7-30 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบถึงมนกลม ใบอ่อนห้อยลง ออกสีแกมม่วง ดอก สีเหลืองสด ออกเป็นช่อ ขนาด 15-35 ซม. ใบประดับรูปไข่ ดอกย่อยจำนวนมาก ฐานรองดอกเชื่อมเป็นหลอด แคบ ยาว 1.2-2.6 ซม. กลีบรองดอก 4 กลีบ ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้ 4-6 อัน รังไข่มีขน ผล สีม่วงอมแดง เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน กว้าง 3.5-8 ซม. ยาว 15-40 ซม. เมื่อแก่แล้วแตกด้านข้าง
Tree, up to 10 m high. Leaves paripinnate; leaflets 4-8 pairs, ovate to oblong-lanceolate, 7-30 cm long by 3-9 cm wide; base cuneate to rounded; apex acute to acuminate; young leaves pendulous, faintly purplish. Inflorescence axillary and terminal corymb, robust, 15-35 cm in diameter; bract ovate. Flowers bright yellow; receptacle narrowly tubular, 1.2-2.6 cm long; calyx 4; corolla absent; stamens 4-6; ovary hairy. Pod purplish red, flat, oblong-lanceolate, 15-40 cm long, 3.5-8 cm wide, slightly curved at both ends, dehiscing along sutures.
นิเวศวิทยา เมียนม่าห์ จนถึงอินโดนีเซีย ประเทศไทยพบตามป่าดงดิบใกล้ริมน้ำทางภาคใต้ ปัจจุบันพบ ปลูกประดับทั่วไป ออกดอกช่วงเดือน มกราคม-เมษายน
Myanmar to Indonesia. In Thailand, found in southern region, along streams in evergreen forests. Flowering from January to April.
ดอกสวยงาม ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
Beautiful flowers, popularly cultivated as ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5949 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain FABACEAE
2 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
3 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
4 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
5 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
6 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
7 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
8 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
9 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
10 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
11 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
12 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
13 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
14 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
15 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
16 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
17 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
18 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
19 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
20 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
21 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
22 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
23 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
24 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
25 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
26 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
27 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
28 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
29 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
30 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
31 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
32 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
33 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
34 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
35 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
36 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
37 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
38 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
39 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
40 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
41 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
42 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE
43 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ศรียะลา FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: