เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

โสกเหลือง

Saraca thaipingensis cantley ex Prain
อโศกเหลือง อโศกใหญ่ ศรียะลา
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 4-8 คู่ รูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3-9 ซม. ยาว 7-30 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบถึงมนกลม ใบอ่อนห้อยลง ออกสีแกมม่วง ดอก สีเหลืองสด ออกเป็นช่อ ขนาด 15-35 ซม. ใบประดับรูปไข่ ดอกย่อยจำนวนมาก ฐานรองดอกเชื่อมเป็นหลอด แคบ ยาว 1.2-2.6 ซม. กลีบรองดอก 4 กลีบ ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้ 4-6 อัน รังไข่มีขน ผล สีม่วงอมแดง เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน กว้าง 3.5-8 ซม. ยาว 15-40 ซม. เมื่อแก่แล้วแตกด้านข้าง
Tree, up to 10 m high. Leaves paripinnate; leaflets 4-8 pairs, ovate to oblong-lanceolate, 7-30 cm long by 3-9 cm wide; base cuneate to rounded; apex acute to acuminate; young leaves pendulous, faintly purplish. Inflorescence axillary and terminal corymb, robust, 15-35 cm in diameter; bract ovate. Flowers bright yellow; receptacle narrowly tubular, 1.2-2.6 cm long; calyx 4; corolla absent; stamens 4-6; ovary hairy. Pod purplish red, flat, oblong-lanceolate, 15-40 cm long, 3.5-8 cm wide, slightly curved at both ends, dehiscing along sutures.
นิเวศวิทยา เมียนม่าห์ จนถึงอินโดนีเซีย ประเทศไทยพบตามป่าดงดิบใกล้ริมน้ำทางภาคใต้ ปัจจุบันพบ ปลูกประดับทั่วไป ออกดอกช่วงเดือน มกราคม-เมษายน
Myanmar to Indonesia. In Thailand, found in southern region, along streams in evergreen forests. Flowering from January to April.
ดอกสวยงาม ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
Beautiful flowers, popularly cultivated as ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5388 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: