เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

มะโจ้ก

Schleichera oleosa (Lour.)Merr.
ตะคร้อ เคาะ ค้อ ตะคร้อไข่ คอส้ม
SAPINDACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 25 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบ ขนนก มีใบย่อย 2-4 คู่ ใบย่อยคู่บนขนาดใหญ่กว่าคู่ล่าง รูปไข่หรือ แกมรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบไม่สมมาตรถึงทู่ ดอก สีเขียวอ่อน หรือแกมเหลือง ออกเป็นช่อห้อยลงจากปลายกิ่งหรือซอกใบ ยาวถึง 20 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบรองดอกรูปไข่ถึงรูป สามเหลี่ยม มี 4-6 กลีบ ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้ 5-9 อัน ยาวพ้นกลีบดอก ผล รูปทรงกลมหรือรูปไข่ กว้าง 1.5-2.5 ซม. สีเขียวสดแล้วเปลี่ยน เป็นสีน้ำตาล ปลายผลเป็นติ่งแหลม มี 1-2 เมล็ด
Deciduous tree, up to 25 m high. Leaves pinnate, 2-4 pairs, the upper ones much larger; leaflets ovate to elliptic; base oblique to rounded; apex emarginated, obtuse to shortly acuminate. Inflorescence axillary and terminal panicle, pendulous, up to 20 cm long. Flowers pale green or yellowish-green, minute; calyx 4-6, ovate to deltoid; corolla absent; stamens 5-9, 3 times as long as the sepal. Fruit broadly ovoid to subglobular, apex mucronate, 1.5-2.5 cm across, immature green and turn brown when ripe. Seeds 1-2.
อินเดีย ถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบเกือบทุกภาค ตามป่าผลัดใบหรือป่า ผลัดใบผสม ที่ระดับความสูงถึง 1,200 เมตร ออกดอกช่วงเดือน มกราคม-เมษายน ติดผลช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม
India to Southeast Asia. In Thailand, found nearly all over the country, in deciduous and mixed deciduous forests, at elevations up to 1,200 m. Flowering from January to April. Fruiting from March to July.
เปลือก ต้มน้ำดื่ม แก้ฝีหนอง ผลสุกรับประทาน มีรสหวานอมเปรี้ยว
Fruits are edible with both a sour and sweet taste. Decoction from the bark is used for the treatment of abscess.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

619631 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: