เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จุฑามาศ

Stahlianthus campanulatus Kuntze
ว่านเพชรน้อย
ZINGIBERACEAE
พืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน สูง 15-30 ซม. ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปยาวรีแกมหอก กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 5-15 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนประปราย ก้านใบยาว 6-22 ซม. ดอก สีขาว ออกเป็นช่อ ยาวประมาณ 10 ซม. ก้านช่อยาว 3-6 ซม. ใบประดับ 2 ใบ สีเขียวเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบรองดอกสีขาว เชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 2 ซม. หลอดกลีบดอก ยาว 4 มม. แยกเป็นแฉกรูปขอบขนาน กลีบปากรูปไข่กลับ ปลายกลีบแยกเป็น 2 พู กลางกลีบมีแต้มสีเหลืองอ่อน ก้านเกสรผู้สั้น ผิวเกลี้ยง อับเรณู ยาว 4 มม. รังไข่รูปทรงกระบอก ผิวเกลี้ยง
Perennial rhizomatous herb, 15-30 cm high. Leaves simple, alternate, narrow elliptic to lanceolate, upper surface glabrous, lower surface sparsely hairy, 5-15 cm long by 1.5-3 cm wide; base attenuate; apex acute to acuminate; petiole 6-22 cm long. Inflorescence terminal, erect, composed of fleshy spirally arranged bracts, up to 10 cm long; bracts 2, green, united, cup-like; scape 3-6 cm long. Flowers white; calyx white, tubular, tube ca 2 cm long; corolla campanulate, tube ca. 4 mm long, lobes oblong; labellum obovate, 2 lobes, with pale yellow patch in the throat; filament short, glabrous; anther ca 4 mm long; ovary cylindrical, glabrous.
ภูมิภาคอินโดจีน ประเทศไทย พบในทุ่งหญ้าและป่าเต็งรัง ทางภาคเหนือและภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
Thailand and Indochina. In Thailand, found in grasslands and deciduous dipterocarp forests in the north and northeastern regions. Flowering from March to May.
สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
Beautiful flowers, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2767 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: