เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แคฝอย

Stereospermum tetragonum DC.
แคหิน แคขาว
BIGNONIACEAE
ไม้ต้น สูง 10-25 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายเดี่ยว ยาว 25-45 ซม. ใบย่อย 3-4 คู่ รูปรีหรือแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-13 ซม. ปลายใบแหลมเรียว ดอก สีเหลืองครีม แกมขาว ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบรองดอกรูปถ้วย ปลายแยกเป็นแฉกสั้นๆ 3-5 แฉก สีน้ำตาลแกมม่วง กลีบดอก รูประฆังโค้ง ยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายแยก 5 กลีบ กลีบตั้งและ กลีบปากแผ่ขยายขอบย่น เกสรผู้ 4 อัน สั้น 1 คู่ ยาว 1 คู่ ติดที่โคนกลีบดอก ผล เป็นฝักยาว โค้งและบิด ยาวถึง 55 ซม. แห้งแล้วแตก
Tree, 10-25 m high. Leaves odd-pinnate, 25-45 cm long, 3-4 pairs; leaflets elliptic to elliptic-oblong, 6-13 cm long by 3-6 cm wide; apex acuminate. Inflorescence terminal panicle. Flowers creamy yellow to white, fragrant; calyx campanulate, 3-5 short acute lobes, purple-brown; corolla 5, base narrowly cylindrical tube, apex campanulate, bilabiate, lobes undulate, 1.5-2.5 cm long; stamens 4, didynamous, adnated at the base of the corolla tube. Fruit capsule, curved and twisted, up to 55 cm long.
อินเดีย ศรีลังกา ตอนใต้ของจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ใกล้ลำธาร ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม
India, Sri Lanka, Southern China to Southeast Asia. In Thailand, found in mixed deciduous forests by streams, in elevations up to 1,000 m. Flowering from March to May.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

4531 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: