เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พวงหยก

Strongylodon macrobotrys A.Gray
-
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้เถา เนื้อแข็ง ใบ เป็นใบประกอบ แบบมีใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยปลายสุดรูปรี ส่วนใบย่อยด้านข้างรูปไข่ กว้าง 3-4 ซม. ยาวประมาณ 10 ซม. ปลายใบและโคนใบทู่ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน แผ่นใบเหนียวหนาคล้ายแผ่นหนัง ดอก สีเขียวหยก ออกเป็นช่อ ห้อยลงจากซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาวถึง 70 ซม. ดอกย่อยรูปดอกถั่ว ยาวประมาณ 5.5 ซม. กลีบรองดอกสีม่วงจางเชื่อมกันเป็นถ้วย ยาวประมาณ 1 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนรูปไข่ โค้งหงายเป็นวง กลีบข้างรูปขอบขนาน กลีบคู่ล่างเชื่อมกันเป็นรูปท้องเรือ ปลายกลีบ เรียว แหลมโค้งขึ้นเป็นจงอย เกสรผู้ 10 อัน ผล เป็นฝักเมื่อแก่ แตกเป็น 2 ซีก
Woody climber. Leaves trifoliate, coriaceous, glabrous on both surfaces. Inflorescence axillary panicle, up to 70 cm long, pendulous. Flowers jade-green color, pea-shaped, ca 5.5 cm long; calyx pale purplish, united, cup shaped, ca 1 cm long; corolla 5; standard ovate, curved upward; wings oblong; keel curved upward with acute apex; stamens 10. Pod ovoid-oblong, dehiscent along the sutures.
มีถิ่นกำเนิดในประเทศ ฟิลิปปินส์นำมาปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ เจริญเติบโตได้ดี ออกดอกช่วงเดือนกันยายน-เมษายน
Native to The Philippines, growing very well at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai. Flowering from September to April.
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
Beautiful flowers, popularly cultivated as ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3400 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: