เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ไชหิน

Tadehagi godefroyanum (Kuntze) Ohashi
ต่างหมอง เรียะ
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้พุ่มแตกกิ่งก้านมาก สูง 1.5-3 เมตร ใบ เป็นใบประกอบ มีใบย่อยใบเดียว เรียงเวียน รูปไข่หรือแกมขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 10-14 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบด้านบนเหลือบมัน ด้านล่างมีขนสีเทาเงินปกคลุมหนาแน่น เส้นใบเด่นชัดเจน ก้านใบแผ่ เป็นปีกแคบตามยาว ดอก สีม่วงแดง ออกเป็นช่อแกนจากปลายกิ่ง ยาว 10-20 ซม. ดอกย่อยรูปดอกถั่ว มีจำนวนมาก กลีบรองดอก รูประฆัง ปลายแยกเป็นแฉก มีขน กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนแผ่เกือบกลม กลีบข้างรูปไข่กลับ กลีบคู่ล่างเชื่อมกันคล้ายรูปท้องเรือ เกสรผู้ 10 อัน รังไข่มีขนสั้น ผล เป็นฝักแบน คอดเป็นข้อชัดเจน ฝักแก่หักบริเวณข้อ
Shrub, 1.5-3 m high. Leaves unifoliolate, alternate, ovate to ovate-oblong, 10-14 cm long by 4-8 cm wide, upper surface shinny, lower surface densely covered with grayish-silver pubescent; base rounded to slightly cordate; apex acute; secondary veins distinct; petiole narrowly winged. Inflorescence terminal raceme, 10-20 cm long, many flowered. Flowers purplish red, pea-shaped; calyx campanulate with acute lobes, hairy; corolla 5, standard suborbicular, wings obovate, keel curved; stamens 10; ovary hirsute. Pod flat, lomentum distint the seeds.
ภูมิภาคอินโดจีน ประเทศไทย พบในป่าเต็งรังทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ออกดอกและติดฝักตลอดปี
Thailand and Indochina. In Thailand, found in deciduous dipterocarp forests in the north, northeastern and western regions. Flowering and fruiting all year round.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1955 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: