เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ขางเลื้อยตัวผู้ ก

Tephrosia siamensis Drumm.
คางเลื้อยตัวผู้ คางเลื้อย เลียงเหล็ก
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ล้มลุก อายุปีเดียว สูงถึง 1 เมตร ลำต้นและกิ่งเป็นเหลี่ยม มีขนสีเทาเงินปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ปลายคี่ ใบย่อย 3-4 คู่ รูปขอบขนานแกมไข่กลับ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 3-6 ซม. ผิวใบมีขน เส้นใบไม่ชัดเจน ดอก สีส้มอ่อน ออกเป็นช่อ ที่ปลายยอด ยาว 3-10 ซม. ดอกย่อย 2-5 ดอก รูปดอกถั่ว กลีบรองดอก รูประฆัง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนแผ่กลมมน กลีบข้าง รูปไข่ แกมขอบขนาน กลีบคู่ล่างเชื่อมกันคล้ายรูปท้องเรือ ผล เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน กว้าง 0.7 ซม. ยาว 6-7 ซม. ฝักอ่อนมีขนสั้นๆ เมล็ด รูปรีเบี้ยว
Annual herb, up to 1 m high; stem and branchlets angular, grayish-silver pubescent. Leaves imparipinnate, alternate; leaflets 3-4 pairs, oblong to oblong-obvate, 3-6 cm long by 1-2 cm wide, pubescent on both surfaces; secondary veins indistinct. Inflorescence terminal raceme, 3-10 cm long, 2-5 flowered. Flowers pale orange, pea-shaped; calyx campanulate; corolla 5, standard orbicular and curved outward, wings ovate to ovate-oblong, keel curved; ovary hirsute; style hairy. Pod flat, oblong, 6-7 cm long, ca 0.7 cm wide, puberulous. Seeds oblique, ellipsoid.
ขึ้นกระจายทั่วเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ เก็บตัวอย่างครั้งแรกในประเทศไทย พบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ตามป่าเต็งรัง ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
First collected from Thailand. Distributed throughout Southeast Asia. In Thailand, found all over the country except in the south, scattered in deciduous dipterocarp forests. Flowering from July to October.
รากต้มน้ำดื่ม แก้ร้อนใน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1405 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: