เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปอลมปม

Thespesia lampas (Cav.) Dalz. & Gibs.
-
MALVACEAE
ไม้พุ่ม สูง 0.5-2.5 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีขน ใบ เดี่ยว เรียงสลับแผ่กว้างหรือรูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 8-12 ซม. ยาว 13-16 ซม. ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเว้าตื้น ผิวใบมีขน ดอก สีเหลืองสด ออกเดี่ยวที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกตูมเป็นก้อนแข็ง รูปรี ดอกบานเต็มที่ขนาด 8-10 ซม. มีริ้วประดับ 4-6 แฉก กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนซ้อนกัน โคนกลีบมีแต้ม สีม่วงดำเป็นวงเด่นชัด เกสรผู้จำนวนมาก ยาว 1.5-2 ซม. อับเรณูสีส้ม รังไข่มีขน ผล รูปไข่ป้อม มีสัน 5 สัน กว้าง 1.8-2 ซม. ยาว 1.8-3 ซม. ผลแก่แล้วแตก ตามรอยสัน เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก
Shrub, 0.5-2.5 m high; stem and branches hairy. Leaves simple, alternate, broadly ovate to 3 lobed, 13-16 cm long by 8-12 cm wide, pubescent on both surfaces; base broadly cordate; apex acute to acuminate; margin entrie. Inflorescence solitary, emerges from upper leaves axils. Flowers bright yellow, 8-10 cm across; flower bud hard, ellipsoid; epicalyx 4-6; calyx 5, cup-shaped; corolla 5, imbricate, purplish-black at the throat; stamens numerous, 1.5-2 cm long; anther orange; ovary hairy. Fruit in septicidal capsule, broadly ovoid, 5 ridges, ca 1.8-3 cm. Seeds small, numerous.
ทวีปแอฟริกาถึงเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และนิวกีนี ตามพื้นที่ชุ่มชื้นและชายป่า ที่ระดับ ความสูง ถึง 900 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์
Africa, Asia to New Guinea, along the edges of moist forests, up to elevations of 900 m. Flowering from September to February.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2091 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: