เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แววสุพัตรา

Torenia pierreana Bonati
-
SCROPHULARIACEAE
ไม้ล้มลุกทอดเลื้อยได้ สูง 50 ซม. มีรากแตกตามข้อ ใกล้โคนต้น ใบ ออกตรงกันข้าม รูปใบหอกถึงรูปขอบขนานแกมไข่ กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 2-8 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนขอบใบจัก ผิวใบมีขนมากทั้ง 2 ด้าน ดอก สีแดงอ่อนหรือชมพูอมแดง ออกเดี่ยวบริเวณปลายยอดหรือเป็นช่อสั้นน้อยดอก กลีบรองดอกเชื่อมเป็นถ้วย กลีบดอกโคนเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 กลีบ กว้างและยาว 2.5-3 ซม. กลีบบน 2 กลีบ กลมกว้าง กลีบข้าง 2 กลีบ กลมมน กลีบล่างแผ่กลมใหญ่กว่ากลีบอื่น ส่วนปลายแยก เป็นแฉก ขนาด 8-10 มม. เกสรผู้ 4 อัน บริเวณก้านเกสรคู่ล่างมีเดือย เป็นเส้น ยาว 1-2 มม. ผล แก่แล้วแตก รูปขอบขนาน ขนาดกว้าง 2.5-3 มม. ยาว 10-12 มม. เมล็ด รูปกระสวย ขนาดกว้าง 0.3 มม. ยาว 0.45 มม.
Perennial herb, diffuse or ascendant, up to 50 cm high, occasionally rooting at the lower nodes. Leaves simple, opposite, lanceolate to oblong-ovate, densely pubescent on both surfaces; base obtuse to rounded; apex acute to acuminate; margin serrate. Inflorescence solitary or short terminal subumbel. Flowers pale red or pinkish-red; calyx tubular; corolla 5, tubular, 2.5-3 cm long and wide, 2 upper lobes broadly orbicular, lower lobe broadly orbicular with emarginated apex and larger than the others, 8-10 mm long and wide; stamens 4, didynamous; each with a filiform 1-2 mm long spur. Fruit septicidal bivalved capsule, oblong, 10-12 mm long, 2.5-3 mm wide. Seeds ellipsoidal, small.
พบในคาบสมุทรอินโดจีน ประเทศไทยพบทุกภาค ตามพื้นที่เปิดบริเวณชายป่าดงดิบ ที่ระดับความสูง 600-1,400 เมตร
Thailand and Indochina. In Thailand, found all over the country, in open areas and by the edges of the evergreen forests, at elevations of 600-1,400 m.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2760 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: