เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

มะฝ่อ

Trewia nudiflora L.
มะปอบ
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบช่วงสั้น โคนต้นมีพูพอนเล็กๆ ใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่กว้างแกมรี กว้าง 8-13 ซม. ยาว 10-23 ซม. ปลายใบเรียวแหลม เส้นใบแตกจากฐานใบ 3 เส้น ดอก สีครีมอมเขียว ขนาดเล็ก แยกเพศและอยู่ต่างต้น ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อตามซอกใบ เกสรผู้จำนวนมาก ยาว 15-22 ซม. ทยอยบานจากโคนไปสู่ปลายช่อ กลีบรองดอก 3-4 กลีบ ขนาด 3.5 มม. ดอกเพศเมียออกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อ ก้านดอกยาว กลีบรองดอก 3-5 กลีบ หลุดร่วงง่าย รังไข่มี 2-4 ช่อง ผล รูปทรงกลม แข็ง ขนาด 2-4 ซม. มีเมล็ดเดียว
Dioecious deciduous tree; stem buttressed. Leaves simple, opposite, broadly ovate to ovate-elliptic, 10-23 cm long, 8-13 cm wide; apex acuminate; 3-nerved from the base. Inflorescence axillary raceme; male raceme 15-22 cm long; female in short raceme or solitary. Flowers creamy with pale green, small, unisexual; petal absent. Male flower with 3-4 sepals, ca 3.5 mm long and numerous stamens. Female flower with 3-5 sepals, caduceus, long pedicel; ovary with 2-4 locules. Fruit globose, hard, 2-4 cm in diam. Seed 1.
อินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ตามป่าชุ่มชื้นหรือริมห้วย ที่ระดับความสูง ประมาณ 50-600 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
India to Southeast Asia, in moist forests or along stream banks, at elevations of 50-600 m. Flowering from February to March.
รากและเปลือก ต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาขับลม แก้ท้องอืด เนื้อไม้ใช้ทำหีบ ลังใส่ของ ผลมีรสหวาน รับประทานได้
The roots and bark are used as a carminative and antiflatulent. The wood is good for making boxes; The fruit is edible with a sweet taste.

7, ไม้ต้นในสวน , พรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3474 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: