เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เม้าป่า

Vaccinium dialypetalum J.J.Sm.
ระฆังเทพ
ERICACEAE
ไม้พุ่มอิงอาศัย สูง 1 เมตร ใบ เรียงเวียนรูปไข่หรือรูปใบหอก กว้าง 1.5-6.5 ซม. ยาว 5-17 ซม. ปลายใบแหลมเรียว โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอก สีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อสั้น กลีบเลี้ยงโคนเชื่อม ติดกันเล็กน้อย ปลายแยกเป็น 5 แฉกแหลม กลีบดอกรูประฆังยาว 6-8 มม. ขนาดผ่านศูนย์กลาง 6-7 มม. ปลายกลีบแยกเป็น 5 แฉกแหลมและม้วนออกด้านนอก เกสรผู้อยู่ในหลอดดอกยาว 2.5-10 มม. อับเรณูมีเดือยยาว 1.3-1.5 มม. ติดที่ด้านหลัง เกสรเมียเกลี้ยง ผล รูปค่อนข้างกลม สีเขียวแกมแดง ขนาด ผ่านศูนย์กลาง 5-10 มม.
Epiphytic shrub, up to 1 m high. Leaves simple, spirally arrange, ovate to lanceolate, 5-17 cm long by 1.5-6.5 cm wide; base rounded; apex acuminate; margin entire. Inflorescence axillary and terminal short raceme. Flowers greenish-white; calyx 5, united at base, lobes acute; corolla 5, campanulate, 6-8 mm long, 6-7 mm in diam., lobes acute and curved outward; stamens included, 2.5-10 mm long; anther with long spur, 1.3-1.5 mm long; ovary glabrous. Fruit globose, reddish-green, 5-10 mm.
พบตามคาคบไม้บริเวณป่าดิบเขา ทางภาคใต้ของประเทศไทย ที่ระดับความสูง 600-800 เมตร ออกดอก เดือนสิงหาคม ติดผลเดือนกันยายน-ตุลาคม
On trees by hill evergreen forests in southern Thailand, at elevations of 600-800 m. Flowering in August. Fruiting from September to October.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1427 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: