เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ขางหางเล็ก

Vernonia parishii Hook.f.
-
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 2-4 เมตร ลำต้นมีขนปกคลุม ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบลำต้น รูปยาวรี กว้าง 5-12 ซม. ยาว 10-25 ซม. ผิวใบมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ดอก ออกเป็นช่อสีม่วงอ่อน ที่ปลายยอด ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 40 ซม. ประกอบด้วยกลุ่ม ช่อดอกย่อยจำนวนมาก รูปทรงกระบอกยาวประมาณ 1 ซม. ดอกย่อยอยู่รวมกันเป็นกระจุกแน่น มีเกสรผู้ 5 อัน ผล ขนาดเล็กมาก สีน้ำตาลดำ มีขนยาวสีขาวติดอยู่ ทำให้เมล็ดปลิวตามลมได้
Scandent shrub, 2-4 m high; stem hairy. Leaves simple, spirally arranged, elliptic, 10-25 cm long by 5-12 cm wide, pubescent on both surfaces. Inflorescence in terminal paniculate heads, composed of many capitellate flowers, up to 40 cm long. Flowers pale violet, tubular, ca. 1 cm long; stamens 5. Achene, very small, brownish-black, with white pappus to support wind pollination.
จากอินเดียถึงเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้พบขึ้นตามพื้นที่โล่ง ปะปนกับไม้พุ่มหรือวัชพืชจำพวก หญ้า ที่ระดับความสูง 900-1,600 เมตร ออกดอกและติดผล ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
India to Southeast Asia, in open areas with shrubs or weeds, at elevations of 900-1,600 m. Flowering and fruiting from November to March.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1864 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: