เผยแพร่เมื่อ/created date: -

คนทีเขมา

Vitex negundo L.
กุโนกามอ กูนิง
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 1-5 เมตร ใบ เป็นใบประกอบ แบบนิ้วมือ มีใบย่อย (3-) 5(-7) ใบ รูปหอกแคบ ขนาดกว้าง 1-3 ซม. ยาว 4-10 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ดอก สีขาวแกม ม่วงอ่อน ออกเป็นช่อจากซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาวประมาณ 15 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็กมีจำนวนมาก กลีบรองดอกเชื่อมกัน เป็นถ้วย ปลายแยก 5 แฉก มีขนด้านนอก กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน เชื่อมกันที่โคน ปลายกลีบล่างแผ่โค้ง เกสรผู้ 4 อัน ผล รูปทรงกลม ขนาดเล็ก
Shrub or small tree, 1-5 m high. Leaves (3)7 foliolate; leaflets narrowly lanceolate, 4-10 cm long by 1-3 cm wide; base cuneate; apex acuminate. Inflorescence axillary and terminal panicle, ca 15 cm long, many flowered. Flowers white or pale violet-white; calyx 5, cup-shaped, puberulent outside; corolla 5, unequal, united at base, lower lobes curved inward; stamens 4, exserted. Fruit drupe, globose, small.
ทวีปแอฟริกา เอเชีย ญี่ปุ่น และหมู่เกาะแปซิฟิก ที่ระดับความสูง 200-1,400 เมตร ออกดอกช่วง เดือนเมษายน-มิถุนายน ติดผลช่วงเดือนกรกฏาคม-กันยายน
Africa, Asia, Japan and the Pacific Islands at elevations of 200-1,400 m. Flowering from April to June. Fruiting from July to September.
รากและใบใช้แก้ไข้ แก้ปวดท้อง
The roots and leaves are used for antipyretic and relief of stomach pain.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3236 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: