เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กะทือพิลาส

Zingiber spectabile Griff.
ดาเงาะ ไพลเหลือง
ZINGIBERACEAE
พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 2-3 เมตร ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปหอก กว้าง 6-10 ซม. ยาว 30-50 ซม. ดอก ออกเป็นช่อสีเหลือง รูปทรงกระบอกแข็ง กว้าง 6-7 ซม. ยาว 10-30 ซม. เกิดจากใบประดับ เรียงซ้อนอัดกันแน่น กลีบรองดอกสีครีม ยาวถึง 3.5 ซม. ผิวเกลี้ยง ดอกย่อยเป็นกรวย ยาว 3 ซม. ปลายกว้างถึง 1 ซม. กลีบปาก แยกเป็น 3 แฉก สีม่วงดำมีจุดสีเหลือง ปลายแฉก ตรงกลางเว้าตื้นอ้า เป็น 2 แฉกเล็ก เกสรผู้อันเดียว ก้านสั้น อับเรณูยาว 1.2 ซม. ก้านชูเกสร เมียสีม่วง รังไข่มีขนประปรายสีดำ ผล รูปรีกว้าง 1 ซม. ยาว 3 ซม.
Rhizomatous herb, 2-3 m high. Leaves simple, alternate, distichous, lanceolate, 30-50 cm long by 6-10 cm wide. Inflorescence erected spike emerges from rhizome, yellow, cylindrical, 10-30 cm long by 6-7 cm wide; bract densely imbricate. Flowers dark purple with many small yellow spots; calyx creamy color, up to 3.5 cm long, glabrous; labellum 3 lobes, the middle divided into 2 shallow lobes; stamen 1; filament short; anther ca 1.2 cm long; style purple; ovary minutely hairy. Fruit ellipsoid, black, ca 3 cm long, 1 cm wide.
มาเลเซีย ประเทศไทยพบ ทางภาคใต้ ขึ้นในป่าดงดิบ ริมลำธารหรือชายป่า ที่ระดับความสูงถึง 300 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกรกฏาคม-พฤศจิกายน ติดผล ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
Thailand and Malaysia. In Thailand, found in the southern regions by the edge of evergreen forests or along stream, at elevations of up to 300 m. Flowering from July to November. Fruiting from November to December.
ช่อดอกสวยงาม นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ยอดอ่อนรับประทานได้ ต้นอ่อนและช่อดอกอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เหง้า ต้มนํ้าดื่มช่วยขับลม บรรเทาอาการปวดท้อง ใบใช้ขับไล่สิ่งชั่วร้าย
Beautiful inflorescence, widely cultivated as ornamental plants. The young shoots are edible.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2646 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: