เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 May 2013

ผักเป็ด

Alternanthera paronichyoides St. Hil.
-
AMARANTHACEAE
พืชล้มลุก ทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปหอกถึงรูปช้อน กว้าง 0.5 – 1 ซม. ยาว 1 – 4 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลมหรือมน ดอก สีขาว ออกเป็นช่อ ตามซอกใบช่อดอกรูปรี กว้าง 3 – 6 มม. ยาว 5 – 5 มม. กลีบดอก 5 กลับ รูปไข่แกมหอก ขนาดไม่เท่ากัน กลับด้านนอก 3 กลีบ ยาว 3 – 7 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ผล รูปกลม หรือรูปไข่กลับมีปีกแคบ ๆ มี 1 เมล็ด
มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกากลาง และกระจายพันธุ์ไปทั่วโลก ในประเทศไทยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก เลย ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้ทุกจังหวัด พบขึ้นกระจายทั่วไปตามบริเวณที่น้ำท่วมถึง หรือตามที่ชื้นข้างทาง ที่ระดับความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลถึงระดับ 1,000 เมตร
ใช้ทั้งต้นทั้งราก เป็นยาดับพิษโลหิต ฟอกโลหิตประจำเดือน แก้ประจำเดือนขัดข้อง และบำรุงโลหิตด้วย โดยมากมักทำยาดองเปรี้ยวเค็ม เป็นยาระบายอ่อนๆ ทั้งฟอกและบำรุงโลหิตสตรี

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด, Flora of Thailand Volume 5 Part 4, Page 407

-

67118568 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: