เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แหนแดง

Azolla pinnata R.Br.
AZOLLACEAE
พืชลอยน้ำขนาดเล็ก จำพวกเฟิน มักแตกสาขาแผ่คลุมผิวน้ำเป็นวงกว้าง ใบ ขนาดเล็ก 1 – 2 มม. ติดตามลำต้น ลักษณะเป็นแผ่นบางสองแผ่น แผ่นบนสีเขียว แผ่นล่างเป็นเยื่อบางสีชมพูอ่อน ซ้อนทับกันเรียงเป็นสองแถว ใบอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลแดง อับสปอร์ออกตามซอกใบ สีเขียวรูปไข่ขนาดเล็กพืชลอยน้ำขนาดเล็ก จำพวกเฟิน มักแตกสาขาแผ่คลุมผิวน้ำเป็นวงกว้าง ใบ ขนาดเล็ก 1 – 2 มม. ติดตามลำต้น ลักษณะเป็นแผ่นบางสองแผ่น แผ่นบนสีเขียว แผ่นล่างเป็นเยื่อบางสีชมพูอ่อน ซ้อนทับกันเรียงเป็นสองแถว ใบอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลแดง อับสปอร์ออกตามซอกใบ สีเขียวรูปไข่ขนาดเล็ก
มีถิ่นกำเนิดในแถบเขตร้อนของทวีปเอเชีย เป็นพืชลอยน้ำที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ชอบขึ้นในน้ำนิ่งหรือไหลช้า ๆ
สามารถนำมาใช้ปุ๋ยพืชสดและอาหารสัตว์ และที่ช่องว่างระหว่างใบ จะมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ที่สามารถตรึงไนโตรเจนมาเปลี่ยนเป็นสารประกอบไนเตรทที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

18804 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: