เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สาหร่ายพุงชะโด

Ceratophyllum demersum L.
สาหร่ายไคว สาหร่ายหางม้า
CERATOPHYLLACEAE
พืชใต้น้ำ ต้นเป็นสายกลมยาวแตกกิ่งก้านสาขาแขวนลอยอยู่ใต้น้ำอย่างอิสระ ใบ แยกรอบข้อคล้ายเป็นวง 7 – 12 ใบ ลักษณะเป็นเส้นขอบใบจักฟันเลื่อยด้านเดียว อีกด้านหนึ่งเรียบ ดอก แยกเพศ แต่เกิดบนต้นเดียวกัน กลีบดอก 8 – 12 กลีบ เกสรเพศผู้ 8 –24 อัน ผล สีดำมีหนามแหลม 3 อัน
กระจายทั่วไปทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที่ระดับใกล้น้ำทะเลจนถึง 1,500 เมตร อยู่ในน้ำลึกได้ถึง 60 ซม.

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

31548 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: