เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กูดเขากวาง

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
กูดเพา ขาเขียดน้ำเค็ม
PARKERIACEAE
พืชล้มลุกจำพวกเฟิน สูง 10 – 60 ซม. มีเหง้าสั้น ๆ ใบ มี 3 ชนิดแบบแรกคือ ใบที่สืบพันธุ์ไม่ได้ เป็นใบประกอบแบบขนนก ยาวประมาณ 20 ซม. ใบย่อยเป็นแผ่นคล้ายรูปสามเหลี่ยมถึงขอบขนาน ส่วนแบบที่สองคือใบที่สืบพันธุ์ได้ มีลักษณะเหมือนชนิดแรกแต่สร้างสปอร์ได้จะยาวได้ถึง 40 ซม. ใบย่อยแตกออกเป็นหลายแขนงคล้ายเขากวาง อับสปอร์เกิดเรียงตามเส้นใบ ถูกหุ้มปิดไว้ด้วยขอบใบ สปอร์มีสีเหลือง และใบแบบที่สามเป็นใบเดี่ยว ขอบใบหยักเว้าแบบขนนก เป็นใบที่พบบนต้นที่เจริญอยู่ใต้น้ำ
พบในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ขึ้นตามที่ชื้นแฉะและบริเวณน้ำขัง
ใบรับประทานเป็นผักได้

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

15206 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: