เผยแพร่เมื่อ/created date: -

บอน

Colocasia eaculenta var. aquatilis Hassk.
บอนเขียว บอนจีนดำ บอนท่า บอนน้ำ กลาดีกุบุเฮง
ARACEAE
พืชล้มลุก อวบน้ำ มีหัวใต้ดิน สูง 50 – 100 ซม. ใบ รูปไข่แกมรูปหัวใจ แผ่กว้าง 20 – 35 ซม. ยาว 30 – 50 ซม. ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบเว้าลึกรูปสามเหลี่ยม ก้านใบยาว 30 – 100 ซม. สีเขียวหรือออกม่วง ดอก สีครีมหรือเหลืองนวล ออกเป็นช่อแกน ยาว 15 – 45 ซม. ดอกเพศผู้อยู่ตอนบน ดอกเพศเมียอยู่ตอนล่าง ก้านช่อสั้นกว่าก้านใบ มีใบประดับสีเหลืองห่อรองรับ ผล เป็นผลสด รูปขอบขนาน เมล็ด ขนาดเล็กจำนวนมาก
พบได้ทั่วไปในภูมิภาคเขตศูนย์สูตร ประเทศไทยพบทุกภาค ชอบขึ้นบนดินโคลนหรือบริเวณที่มีน้ำขังตื้น ๆ
หัวใต้ดิน ใช้เป็นอาหาร ยาระบาย ห้ามเลือด น้ำคั้นจากก้านใบเป็นยานวด แก้ฟกช้ำ ลำต้นบดใช้พอกแผลรวมทั้งแผลจากงูกัด

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

534089 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: