เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กินกุ้งหลวง

Cyanotis axillaris Roem. & Schult.
ผักปลาบ ผักปลาบนา
COMMELINACEAE
พืชล้มลุกทอดเลื้อยคลุมดินหรือชายน้ำ อายุปีเดียว ลำต้นกลมสีเขียวหรือแกมม่วงยาวได้ถึง 40 ซม. ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปขอบขนานแคบ ขนาดกว้าง 0.5 – 1 ซม. ยาว 4.5 – 5.5 ซม. โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ดอก สีม่วงอมฟ้า ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกย่อยมีใบประดับรองรับ กลีบรองดอก 3 กลีบ ปลายแหลมยาว 3 มม. กลีบดอกมี 3 กลีบ คล้ายรูปกรวยยาวได้ถึง 1 ซม. เกสรผู้ 6 อัน ยาวใกล้เคียงกับกลีบดอก อับเรณูสีเหลืองส้ม ก้านชูอับเรณูสีน้ำเงิน ส่วนปลายมีขนอ่อนปกคลุม ก้านชูเกสรเพศเมียยาวเรียว ส่วนปลายป่องออก ผล รูปรี กว้าง 2 มม. ยาว 3 – 3.5 มม. ในหนึ่งช่องมีหนึ่งเมล็ด
อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเขตร้อนของทวีปออสเตรเลีย ตามพื้นที่ชื้นแฉะ ริมน้ำ หรือปะปนกับกอพืชลอยน้ำ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

2624 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: