เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าข้าวนกสีชมพู

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
หญ้าปล้องละมาน หญ้าลิเก
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าอายุหลายปี ขึ้นเป็นกอ โคนต้นเอนแล้วตั้งตรงสูง 80 – 150 ซม. กาบใบผิวเกลี้ยง ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 1 – 1.5 ซม. ยาว 30 – 50 ซม. ดอก เป็นช่อกระจะ กว้าง 1.5 – 3 ซม. ยาว 12 – 20 ซม. ช่อย่อย จำนวน 12 – 30 ช่อ เรียงบนแกนช่อดอกแบบสลับ ลักษณะรูปไข่ กว้าง 1.5 – 1.7 มม. ยาว 3 – 3.2 มม. ปลายเรียว แหลมเป็นรยางค์ กาบช่อย่อยเป็นเยื่อบางแผ่นล่างสั้นกว่าแผ่นบนแผ่นบนปลายเป็นรยางค์แข็ง ยาว 1 – 1.5 ซม. กาบคลุมบน รูปรี เนื้อแข็ง ผิวเกลี้ยงเป็นมัน ขอบเป็นเยื่อบางโอบโค้ง ปลายเป็นจะงอยแข็ง อับเรณู 3 อัน สีเหลืองหรือสีน้ำตาล ปลายเกสรเพศเมียสีชมพู หรือสีน้ำตาลอ่อน ผล สีเหลืองหรือสีน้ำตาล รูปรี ยาวประมาณ 1 มม. ผิวเกลี้ยง
อินเดีย ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกาพบทั่วไปในที่ลุ่มริมบึงหรือเป็นวัชพืชในนาข้าว เมล็ดเป็นอาหารนก
-

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

5786 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
2 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
3 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
4 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
5 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
6 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
7 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
8 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
9 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
10 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
11 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
12 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
13 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
14 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
15 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
16 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
17 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
18 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
19 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
20 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
21 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
22 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
23 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
24 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
25 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
26 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
27 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
28 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
29 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
30 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
31 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
32 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
33 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
34 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
35 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
36 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. POACEAE
37 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Ya plong la man POACEAE
38 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Ya plong la man POACEAE
39 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Ya plong laman POACEAE
40 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. subsp. caudata (Roshev. ) Tzvelev POACEAE
41 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. breviaristata Neilr. Ya Plong POACEAE
42 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. aristata Gray POACEAE
43 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. praticola Ohwi POACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: