เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าข้าวนกใหญ่

Echinochloa stagnina (Retz.) P. Beauv.
หญ้าปล้องใหญ่
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าลอยน้ำหรือขึ้นตามชายฝั่งน้ำและทอดลอยลงไปในน้ำ ยาวประมาณ 2 เมตร อายุหลายปี ส่วนปลายตั้งขึ้นสูง 30 – 60 ซม. ผิวเกลี้ยง บริเวณขอบมักจะมีขนลิ้นใบเป็นแถบขน สูง 2 มม. ใบ รูปขอบขนานฐานมน กว้าง 1 – 1.5 ซม. ยาว 10 - 40 ซม. ผิวเกลี้ยง ปลายเรียวแหลม ดอก ออกเป็นช่อแบบกระจะ เรียงสลับบนแกนช่อดอก ช่อดอกย่อยเรียงบนแกนทางด้านเดียวดอกย่อยรูปไข่ มีรยางค์ ยาว 0.5 - 1.5 มม. ปลายสีม่วงเข้ม กาบช่อย่อยล่างเนื้อหยาบ คล้ายหนังเส้นภายใน 6 เส้น มีรยางค์ยาวถึง 1.5 ซม. สีม่วงเข้ม กาบคลุมล่างของดอกบนรูปไข่ เนื้อแข็งผิวมันกาบคลุมบนเนื้อบาง โปร่งใส เกสรเพศผู้ 3 อัน รังไข่รูปรี ปลายแยกเป็น 2 พู สีม่วงเข้ม เมล็ด รูปนูนโค้ง
เขตร้อนทวีปเอเชีย พบในที่ลุ่มน้ำขังทั่วไป หรือปลูกเพื่อนำมาทำเครื่องสานหัตถกรรมพื้นบ้าน
-

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

1991 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: