เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หางปลาช่อน

Emilia sonchifolia (L.) DC.ex Wight
ผักกาดนกเขา ผักแดง ผักบั้ง หูปลาช่อน เฮียะเออัง
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
พืชริมฝั่งอายุปีเดียว ลำต้นมักแตกแขนงและมักทอดเอียงเล็กน้อยแล้วตั้งขึ้น สูง 20-60 ซม. ลำต้นผิวเกลี้ยงมีคราบสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่แกมขนมเปียกปูน ท้องใบสีเขียวหลังใบสีม่วงอ่อน ขอบใบเรียบหรือหยักเป็นฟันห่างๆ ใบที่อยู่ส่วนบนรูปหอก ดอกออกเป็นช่อ เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปรี ฐานรองช่อดอกแผ่ออก กาบประดับ รูปกรวยหรือค่อนข้างกลม กลีบย่อยจำนวนมาก สีแดงหรือสีชมพูเข้ม เกสรเพศผู้เชื่อมติดกัน อับเรณู ปลายแผ่ออก รังไข่ค่อนข้างรี มีขนสั้น ปลายเกสรแยก 2 อัน ขนาดเล็กสีเหลืองหรือสีน้ำตาล รูปขอบขนาน มีขนปุยสีขาวปลิวลม
พบในเขตร้อนของทวีปเอเชีย บริเวณที่โล่งชายฝั่งน้ำ เป็นวัชพืชที่มีการกระจายพันธุ์ได้รวดเร็ว

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

3269 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: