เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าหนวดปลาดุก

Fimbristylis miliacea (L.) Vahl
หญ้ารัดเขียด
CYPERACEAE
กกอายุปีเดียว สูง 10-60 ซม. ลำต้นค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมหรือกลม กาบใบเรียงซ้อนกัน แบนด้านข้าง แต่ละแผ่นยาว 3-15 ซม. ใบเชื่อมกับกาบใบ ใบประดับ รูปแถบ จำนวน 3-10 แผ่น ยาว 1-3 ซม. ดอก ออกเป็นช่อโปร่ง ช่อดอกย่อยรูปไข่หรือกลม ยาว 1-3 มม. กาบช่อย่อยรูปไข่ เป็นแผ่นบาง ติดแบบสลับบนแกนช่อดอกย่อย เกสรเพศผู้ 1-2 อัน ปลายเกสรเพศเมียมี 3 ก้าน ผล สีเหลืองจาง ทรงสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ ยาว 0.6-0.8 มม. กว้าง 0.3-0.5 มม. ผิวมีตุ่มกระจาย
เขตร้อนและเขตศูนย์สูตรของทวีปเอเชีย พบในที่โล่งชายน้ำทั่วไป

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

12153 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
2 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
3 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
4 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
5 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
6 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
7 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
8 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
9 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
10 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
11 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
12 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
13 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
14 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
15 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
16 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
17 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
18 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
19 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
20 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
21 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
22 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
23 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
24 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
25 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
26 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
27 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
28 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
29 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
30 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
31 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
32 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
33 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
34 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
35 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl CYPERACEAE
36 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl Ya rat khiat CYPERACEAE
37 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl Ya rat khiat CYPERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: