เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตับเต่านา

Hydrocharis morsus-ranae L.
บัวฮาวาย
HYDROCHARITACEAE
พืชลอยน้ำ มีไหลทอดเลื้อย ถ้าน้ำตื้นจะมีรากยึดดินใต้น้ำ ใบ โผล่เหนือน้ำหรือลอยที่ผิวน้ำ รูปหัวใจหรือรูปไข่กว้าง ขนาดกว้าง 2.5-7.5 ซม. ยาว 2.5-6 ซม. โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบมน ผิวใบด้านบนเป็นมัน ด้านล่างสีอ่อน และมักจะมีเนื้อเยื่อลักษณะคล้ายฟองน้ำอยู่ที่กลางใบ ดอกสีขาว โคนกลีบมีแต้มเหลือง แยกเพศ โดยมีกาบหุ้มช่อดอก ดอกเพสผู้และดอกเพศเมียมีลักษณะที่คล้ายกัน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ รูปกลมขนาด 0.8-1.5 ซม. เกสรผู้ 9-12 อัน รังไข่รูปยาวรี ยาว 5-6 มม. ผล รูปทรงกระบอกมี 6 สัน
ยุโรป และเอเชีย พบตามแหล่งน้ำตื้นๆ จากใกล้ระดับน้ำทะเล ถึง1,200 เมตร
ใช้เป็นไม้ประดับหรือปลูกในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อช่วยคลุมผิวน้ำ

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

2748 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: