เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ฝิ่นน้ำ

Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau
LIMNOCHARITACEAE
พืชล้มลุกลอยน้ำ ลำต้นเป็นสายยาวมีรากยึดเกาะดินใต้น้ำ ใบเป็นใบเดี่ยว ก้านใบเล็กมีลายเป็นปล้องๆ แผ่นใบลอยบนผิวน้ำ รูปร่างค่อนข้างกลมขนาดประมาณ 1.5-3.5 ซม. โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบมนผิวใบเป็นมัน ดอก สีเหลืองออกเดี่ยวตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ โคนกลีบสีเข้ม เกสรเพศผู้มีสีน้ำตาลจำนวนมาก ดอกบานเต็มที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 ซม. ผลเป็นผลกลุ่ม 3-6 ผล ติดกันตรงฐาน
มีถิ่นกำเนิดในทวีปอมริกาใต้เขตร้อน มีการนำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เจริญได้ดีในน้ำตื้น ระดับน้ำประมาณ 10-20 ซม. ออกดอกตลอดปี
ใช้เป็นไม้ประดับในกระถางหรือสวนน้ำ

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

2863 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: