เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าแกน

Hymenachne acutigluma (Steud.) Gilliland
หญ้าถอดปล้อง หญ้าปล้อง ริมปัต คัมไป
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าอายุกลายปี ลำต้น ทอดยาวลอยน้ำ แตกแขนงบบริเวณข้อ สูง 40-60 ซม. กาบใบผิวเกลี้ยง ใบ รูปขอบขนานแคบ กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 10-40 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ลิ้นใบเป็นแผ่นเยื่อบางโค้ง ยาว 0.3-0.5 มม. ดอก เป็นช่อแกน รูปแท่งรี กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 5-20 ซม. ช่อดอกย่อยรูปหอก สีเขียวเข้ม เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีฟางข้าว และหลุดร่วงจากปลายช่อ กาบช่อย่อยรูปไข่ เนื้อบาง เส้นภายใน 3-5 เส้น กาบคลุมล่างรูปหอกหรือรูปไข่ เนื้อบางภายใน 5 เส้นกาบคลุมบนรูปหอกเนื้อหยาบแข็ง ขอบเอนเข้า ปลายแหลมกลีบเกล็ด จำนวน 2 อัน รูปกรวย อับเรณูสีม่วง จำนวน 2 อัน รังไข่รูปรียอดเกสสีขาว
พม่า อินโดจีน มาเลเชีย พบบริเวณชายน้ำหรือลอยน้ำออกดอกตลอดปี
-

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

1625 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: