เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Jul 2013

ผักบุ้ง

Ipomoea aquatica Forssk.
ผักทอดยอด กำจร
CONVOLVULACEAE
พืชล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นกลวง รากออกตามข้อ ใบ รูปสามเหลี่ยม รูปหอกหรือรูปขอบขนานแคบ กว้าง 1-9 ซม. ยาว 3-15 ซม. ก้านใบยาว 3-15 ซม. ดอก สีขาว สีชมพูหรือม่วงอ่อน ออกเป็นช่อมี 2-3 ดอก ลักษณะแผ่เป็นปากแตร ขนาด 4-7 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ติดกันตรงโคน กลีบดอกเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5แฉก ยาว 3-5 ซม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดเหนือโคนกลีบดอก ผล แห้งแล้วแตก รูปไข่หรือกลม ขนาด 1 ซม. เมล็ดมี 4 เมล็ด
พบทั่วไปในเขตร้อน ตามหนองน้ำคลองบึง ลอยอยู่บนผิวน้ำ หรือทอดเลื้อยตามพื้นดินชุ่มน้ำ
ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด ทั้งต้นเป็นยาระบายอ่อนๆ บำรุงสายตา เป็นยาถอนพิษยาทั้งปวง รากใช้รักษาสตรีตกขา ใบใช้ขยี้ทาเมื่อถูกแลงกัดต่อย

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

98874 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: