เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าประกับ

Isachne globosa (Thunb.) Kuntze
หญ้าผัวร้าย
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าอายุหลายปี ส่วนล่างของลำต้นทอดเลื้อย ชูยอดตั้งตรงสูง 15-50 ซม. กาบใบผิวเกลี้ยงยาว 2-5 ซม. ใบ รูปแถบกว้าง 6-12 มม. ยาว 8-13 ซม. ตามเส้นใบมีขนสากมือ ลิ้นใบเป็นแถบขนสีขาว ดอก สีฟาง ออกที่ปลายแบบช่อแยกแขนง ช่อดอกย่อยรูปรี มีดอกย่อย 2 ดอก ยาวประมาณ 3 มม. กาบช่อย่อยเป็นแผ่นเนื้อหยาบรูปไข่ ยาวเท่ากับความยาวของช่อดอกย่อย ด้านหลังมีขน กาบรองดอกล่างรูปรี เนื้อแข็ง ขอบส่วนบนมีขน กาบรองดอกบนรูปรี เนื้อแข็ง ขอบเป็นเยื่อบางโอบเข้าอับเรณู 3 อัน ยอดเกสรเพศเมียสีขาว หรือสีชมพุ ผล ขนาดเล็กรูปรี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบเป็นกลุ่มขึ้นหนาแน่นตามชายฝั่ง คูน้ำและในนาข้าวทั่วไป
-

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

1922 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: